Straalwerkzaamheden

Stralen

De Koning Straalwerken straalt grote en kleine objecten op locatie en in Oosterhout. Het stralen van sluiscomplexen en bruggen in allerlei formaten t/m industrieel erfgoed, ferries en werkschepen. Voor werk op locatie ontwerpt en coördineert De Koninggroep zelf afschermings- en bereikbaarheidsconstructies, om omgevings- en milieuhinder te voorkomen.

Diverse soorten straalmogelijkheden

Glasparelstralen of micropeenen is een bewerkingstechniek, waarbij met glazen kogels (glasparels) een oppervlak van een relatief zacht materiaal wordt bekogeld. Hierdoor worden de mechanische eigenschappen verbeterd. Wordt daarentegen gebruikgemaakt van gebroken glaskorrels, dan wordt het oppervlak ontdaan van verontreinigingen en opgeruwd. In dat geval is de bewerking gelijk aan die van zandstralen. In plaats van zand wordt dan glas gebruikt. Het is dus zeer belangrijk om bij het glasparelstralen, om het oppervlak te verbeteren, geen gebroken glazen korrels te gebruiken.

Zandstralen is in het dagelijks taalgebruik gritstralen. Een oppervlakte behandeling van harde materialen waarbij met behulp van een compressor en perslucht ‘gritkorrel’ tegen een oppervlakte worden geblazen. Op deze manier wordt een schuureffect bereikt.

  • Het verwijderen van roest of verf.
  • Het maken van oppervlaktestructuren op bijvoorbeeld glas of brons.
  • Het creëren van afbeeldingen op bijvoorbeeld grafstenen met behulp van sjablonen.

Om het vrijkomende stof en het grit op te vangen, gebeurt het stralen veelal in speciale straalcabines, waarbij de straler beschermd wordt door een straalpak, laarzen, handschoenen en een overdrukhelm. De cabine heeft een stalen vloer en is vaak bekleed met rubber. Een afzuiginstallatie zuigt het vrijgekomen stof af. Bij grote objecten kan het ook op locatie, waarbij het object dan helemaal wordt ingepakt zodat het vrijgekomen stof kan worden afgezogen. De Koninggroep beschikt over een eigen straalhal in Oosterhout. Daarnaast heeft De Koninggroep de beschikking over eigen materieel om op locatie grote objecten te stralen.

Er zijn vele soorten grit om mee te gritstralen; de twee hoofdgroepen zijn metallisch en non-metallisch. De non-metallische straaltechniek kan bijvoorbeeld gemalen kokosnootschaal, droogijs, carborundum (siliciumcarbide), natriumbicarbonaat (sodastralen) of glasparels gebruiken.

 

Werkgebieden

Lees meer over de andere werkgebieden waarbinnen De Koning actief is.