Galecopperbrug

Over Galecopperbrug

Zonder overlast veel bereiken
De Galecopperbrug, die deel uitmaakt van de A12, is een hoofdverbinding tussen West- en Oost Nederland, en daarmee één van de drukste kruisingen van snel- en vaarwegen.

De gehele metalen draagconstructie aan de onderzijde is gerenoveerd. Het gestraalde en geconserveerde oppervlak bedraagt 120.000 vierkante meter.

Innovatief en efficiënt
Door innovatieve en efficiënte werkwijzen zijn de werkzaamheden op een dusdanige manier uitgevoerd dat zowel de gebruikers van de A12 als van de vaarwegen geen hinder ondervonden van deze werkzaamheden. Daarnaast heeft deze innovatieve aanpak nog meer voordelen:

Continu doorwerken!
Nieuwe werkmethoden hebben er namelijk voor gezorgd dat er continu werd doorgewerkt, ook in de winter. Aan de wal staat een machinepark dat ervoor zorgt dat afkomend grit en coating wordt afgevoerd. Daarnaast zorgt dit machinepark ervoor dat er altijd onder optimale condities kan worden doorgewerkt.

De stralers staan op roosters met daaronder een bak waar het afkomend grit wordt opgevangen. Schrapers zorgen er vervolgens voor dat het grit op een lopende band van ca. 130 m lang terecht komt. Het grit wordt vervolgens weer opgevangen in een voorraadsilo. Daarna zuivert de installatie het grit in 8 minuten waardoor het weer bruikbaar is.

Vermijden van extra gewicht
Het is niet wenselijk dat het afkomend grit blijft liggen, want daardoor komt er extra gewicht op de stellingen. Door gebruik te maken van deze werkmethode wordt veel tijd gewonnen.