Servaasbrug Maastricht

Over de Servaasbrug Maastricht

De uit de 13de eeuw stammende Sint Servaasbrug te Maastricht heeft onlangs een opknapbeurt ondergaan. De stenen brug heeft een stalen hefgedeelte dat De Koning Straal- en Schilderwerken uit Oosterhout onder handen heeft genomen. De opdrachtgever, Rijkswaterstaat, stelde hoge eisen ten aanzien van overlast en milieu. De scheepvaart mocht slechts minimaal worden belemmerd, passerend publiek mocht nauwlijks hinder ondervinden en ook aan de omwonenden moest worden gedacht.

De Koning kwam met een goede en gedegen oplossing voor het stralen van de loodhoudende verflagen. De conserveringsconstructie zorgde dat de overlast tot een minimum werd beperkt. Krimpfolie maakte de constructie luchtdicht en drie contaminatiezones vormden de barrières die het loodstof tegen hielden. Niet alleen werd het publiek op die manier beschermd, maar ook de medewerkers. Loodstof kan bij langdurige blootstelling voor gezondheidsklachten zorgen. Door medewerkers periodieke bloedmetingen te laten ondergaan monitorde De Koning de gevaren voor de gezondheid.

Op sommige plaatsen rondom de constructie werd houten beplating aangebracht. Deze was extra goed bevestigd om ook geluidsoverlast van passerend publiek tot een minimum te beperken. Een speciale laag was aangebracht, die zelfs voorkwam dat mensen met naaldhakken vast konden komen te zitten. Dan de applicatie zelf. In het prestatiebestek stond een levensduurverwachting van 20 jaar geformuleerd. De keuze was gevallen op een conserveringssysteem van International Paint. Deze beslissing werd genomen op basis van bewezen kwaliteit en ervaringen uit het verleden.

pdfdownloadlogo_01 Artikel uit de SchildersVakkrant (27 mei 2011)