Volkeraksluis

Over de Volkeraksluis

Een geïntegreerd contract (UAV-GC 2005) waarbij De Koning Straal- en Schilderwerken BV verantwoordelijk was voor de complete Design en Construct werkzaamheden ten behoeve van het demonteren, omhijsen, stralen, schilderen en monteren van 4 inlaatschuiven.

Omvang: circa 8.000 m2 straal- en schilderwerk.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Start werk: Begin 2015
Oplevering: Najaar 2015